söndag 12 april 2015

Ankor och böcker hos SCB

Det här inlägget kan ses som ett tillägg till det förra avsnittet om grundläggande visualiseringsteori. Mer specifikt tar det upp ett specialfall av maximeringen av data-ink-ratio, nämligen fallet med ren utsmyckning i ett diagram. Bilder eller symboler som bara är prydnad och inte tillför någon ytterligare data eller ens utgör några som helst diagramelement. Tufte benämner de här tillskotten ducks (dvs. ankor). Ursprunget till termen är en byggnad i Flanders, New York, helt och hållet formad som en anka, som tidigare användes som butik för försäljning av just ankor och ägg. Poängen med jämförelsen var just fenomenet att hela strukturen i sig var dekoration, snarare än innehåll.

Ankor är rent diagramskräp och tillför ingen ytterligare data. Visualiseringar står och faller med innehållet och budskapet, inte grafiska utsmyckningar. Diagramskräp kan inte rädda visualiseringar som redan från början saknar innehåll, men de kan förstöra framställningar som annars är fullt funktionsdugliga.

Orsaken till att jag tar upp det här nu, är att bilden nedan dök upp i mitt facebookflöde. SCB producerar mängder med intressant data och sprider den med oftast bra grafik. Här snubblade man dock något. Omsättningen i bokhandeln över en tjugoårsperiod. Det viktigaste budskapet är att en halvering har skett under perioden; ett tydligt och intressant resultat, som enkelt och slagkraftig kan visualiseras med ett normalt linjediagram.


 
Varför väljer man då att lägga in en enorm anka i diagrammet i form av en bok? Är man rädd att läsaren ska glömma bort att det handlar om bokhandeln under den sekund det tar för blicken att vandra från rubriken till diagramytan? Det här är ett typexempel på diagramskräp; en stor dekoration rakt över ytan som tar upp mängder av grafik utan att tillföra någon som helst data. Det stör framställningen och försvårar tolkningen.
 
Nu är det här förstås ingen stor sak i sig, men det är så klart synd att SCB, som i kraft av att vara landets statistikmyndighet borde vara föregångare inom området, inte följer best practice för diagramproduktion. Ingen skugga över SCB i övrigt. Jag har själv jobbat på myndigheten under flera år och har till och med varit chef inom avdelningen där det här diagrammet har producerats. Men här råkade man ut för ett litet olycksfall i arbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar