torsdag 31 mars 2016

"När jag var liten var det alltid snö på vintern"

SMHI:s öppna data är faktiskt en fantastisk guldgruva för den inbitna statistiknörden. Inte minst ger den möjlighet att besvara den kanske viktigaste frågan av alla: var det verkligen mer snö när jag var liten? I följande Tableau-diagram har jag tagit fram snödjupsdata per vintermånad från ett antal mätstationer runt om i landet, ända från 1950 (!). Det finns en hel del luckor i materialet, så det krävdes lite pusslande för att få ihop någorlunda heltäckande tidsserier för varje landsända. Genom att utgå från användarens födelseår, kan man lätt omvandla data till att visualiseras för varje vinter från den första till elvaårsåldern. Upp till bevis! Var din barndoms vintrar ständigt fyllda av gnistrande snötäcken eller var det kanske ändå så att det förekom en och annan grönslaskig halvårslång höst även då?