måndag 9 september 2013

Form före funktion i DN:s nyhetsgrafik

Kickar igång den här bloggen med att dyka ner på tidningarnas mer eller mindre bristfälliga diagramhantering.

DN redovisar idag en undersökning om härskartekniker. Sedan några år tillbaka har DN infört en mer konsekvent profil i sin nyhetsgrafik. Dessvärre har man låtit formen tagit över före funktionen. I synnerhet är man förtjust i olika former av cirkeldiagram - en kärlek som inte är besvarad när det gäller tydlighet. Dagens exempel är dessutom extra olyckligt, då man valt att använda s.k. "racetrack"-diagram.


Tanken är säkert god - man vill visa svarens andel av hela utfallsrummet och visual cue är att läsa av vinkeln, precis som ett tårtdiagram. Problemet är bara att man genom att lägga svarsalternativen som koncentriska cirklar förvrider proportionerna. Svar med samma andel, t.ex. andelarna som anger att chef resp. kollega utsatt dem (66 procent), ger olika långa banor. Ögat läser i första hand av längden på cirklarna och först därefter vinkeln. I praktiken är det här bara enkla stapeldiagram som har böjts runt i cirklar och därigenom förvridits.

Det är inte många datapunkter här. Fem stapeldiagram med tre staplar var skulle lyfta fram budskapet både tydligare och mer korrekt och dessutom ta mindre plats. Det är faktiskt så pass enkelt att jag inte ens gör ett försök att förbättra själv.

Nej, DN. Släpp cirkeldiagrammen, både här och i andra sammanhang. De har sin plats i vissa sammanhang men det här är definitivt inte ett av dem.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar