måndag 23 januari 2017

”Jag tyar nog lite mer, Karl-Oskar”

En fråga som jag stötte på i facebookflödet i samband med att Sveriges befolkning är på väg att passera tio miljoner, gällde vad som hade hänt om den stora emigrationen till Amerika aldrig hade ägt rum. Nästan 1,2 miljoner svenskar flyttade till Amerika mellan 1850 och 1940. Vissa av dem flyttade så småningom hem igen, men de flesta blev kvar, vilket innebar ett permanent bortfall i Sveriges befolkning. I och med senaste presidentvalet kanske det även finns skäl att anta att så många svenskar inte heller är så intresserade av att emigrera idag.
 
Kan man räkna på vad som skulle ha hänt om emigrationen aldrig inträffat?  Det skulle bli ett slags kontrafaktiskt scenario, eller alternativ historieskrivning. Med hjälp av SCB:s föredömligt långa tidsserier för befolkningsutveckling är det lätt att ta fram utvecklingen över total in- och utvandring år för år. En ganska lätthanterlig sammanställning över vilka länder det rör sig om går också att plocka ut.
 
Jag gör antagandet att inga svenskar flyttade till Nordamerika (USA och Kanada) under perioden 1850 till 1940 och tar helt enkelt bort dem ur från antalet utflyttade. Dock var det även en del som flyttade tillbaka, så jag antar också att all invandring från USA och Kanada denna period var återvändare, och plockar bort dem också. Vi får alltså ett nytt och större (eller mindre negativt) flyttnetto för dessa år. Men vi måste även räkna om födelsenettot – större befolkning ger upphov till fler barn. Jag gör här en förenkling och räknar på födelsenetto som andel av total befolkning per år under hela perioden, och använder den kvoten på den större befolkningen (genom minskad utflyttning) för att få ett nytt födelsenetto respektive år ända fram till idag.
 
Vad får vi då för resultat? Ett enkelt linjediagram passar bäst för en så här lång tidsserie. Inga konstigheter – tydligt avskilda linjer gör att de inte behöver särskiljas med färg och etiketterna sätts lämpligast vid linjernas slut. Eftersom det också kan vara viktigt att läsa av linjernas slutpunkter, är det också lämpligt att ha stödlinjer.

Befolkning i Sverige 1850-2015 med och utan Amerikaemigration

 
Enligt mina grova beräkningar tycks det som att befolkningen skulle varit drygt 11,6 miljoner år 2015, istället för 9,8 miljoner. En skillnad på nära 1,8 miljoner invånare. I vårt kontrafaktiska scenario skulle vi passerat tiomiljonerstrecket redan 1981, istället för 2017 som det blev i verkligheten. Vi hade varit fler – men hade vi haft det bättre ställt? Sannolikt inte. Det fanns goda skäl till att så många sökte lyckan på andra sidan Atlanten. Skulle man på något sätt tvingat emigranterna att stanna hade kanske fattigdom, svält och armod varit mycket mera utbredd, under mycket längre tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar