tisdag 5 november 2013

Mer cirkelresonemang i DN

I dagens DN rapporteras om att många svenskar betalar dyrt för dåliga elavtal, vilket illustreras av ett diagram över hur elförbrukning fördelas över olika hushåll i mellansverige.Som vanligt har man valt att använda cirklar, vilket - som vanligt - är ett dåligt val för den här typen av data. Ögat har svårare att jämföra ytors storlekar än exempelvis höjden på staplar, vilket gör att diagrammets budskap blir svårare att tolka. För att kompensera har man lagt till värdesiffrorna i cirklarna, vilket också det är ett dåligt val. Siffervärden i diagram stör de visuella jämförelserna och tillför ingen ytterligare information. Vill man förmedla de exakta värdena är det generellt bättre att att lägga till en separat tabell.

Men cirklarna i sig är inte det enda problemet med diagrammet. Elförbrukningen är redovisade i intervall (kilowattimme/år), där klasserna dessutom inte är lika stora och den sista är ett öppet intervall (mer än 20 000). Ytorna representerar bara elförbrukningen per hushåll och är inte relaterade till den totala mängden. Intervallen tar visuell upp en stor del av diagrammet och riskerar att misstolkas som den samlade förbrukningen.

Om jag gör ett försök att göra om diagammet, skulle jag istället välja ett histogram, som lämpar sig betydligt bättre för att redovisa klassindelade data. Med den begränsade datatillgången man får från artikeln, måste jag göra några antaganden. Dels att förbrukningen är jämnt fördelad inom varje klass, dels hur fördelningen ser ut i den sista, öppna klassen, där jag antar att förbrukningen uppgår till max 30 000 kWh/år. Standardiserar vi diagrammet till att visa andelen per 1 000 kWh/år, får vi någonting i den här stilen:

 Andel av hushållen årsförbrukning av el


Relationen mellan mängden förbrukad el och andelen hushåll framgår tydligare och storleksjämförelserna underlättas. Med bättre data, helst andelen hushåll per 1000 kWh, skulle diagrammet kunna göras ännu bättre och den olyckliga ojämna klassindelningen skulle kunna undvikas. Igen - släpp cirklarna DN, de gör ingen glad!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar